מונטיפיורי 1, באר שבעמשרד: 08-9427770

ניהול ופיקוח בניה

פיקוח

 משימת ניהול הפרויקט הינה מכרעת להתנהלות תקינה והשלמת משימות הבניה תוך עמידה בלוחות הזמנים ובתקציב מוגדר, ללא פשרות באיכות בניית הבית.

 היערכות לפרויקט טרם בניה:

 • מסירת כל התוכניות לביצוע לצורך בדיקה לבניית אומדן תקציב וזמן הפרויקט.
 • בניית אומדן תקציב ראשוני.
 • ניהול וביצוע מכרזי קבלנים ממאגר קבלנים קיים.
 • ריכוז הצעות מחיר וניהול מו"מ.
 • ניהול חוזים והתקשרויות וליווי לחתימה עם הקבלנים שנבחרו.
 • בניית לוח זמנים מעורך לפרויקט.
 • בניית תקציב סופי לביצוע.

 

 ניהול הבניה ופיקוח על ביצוע העבודה:

 • ניהול ותיאום בין גורמי השטח השונים כגון קבלנים, ספקים, יועצים וכו'.
 • פיקוח על כל שלבי הבניה תוך הקפדה על ביצוע מותאם לתוכניות העבודה וברמה מקצועית.
 • ניהול ופיקוח עליון כגון אדריכל , מהנדס, מכון בדיקות וכו'.
 • ניהול וטיפול בכשלים שעולים מהשטח.

 

 ניהול אדמיניסטרטיבי רציף לפרויקט:

 • ניהול תקציב שוטף ואכיפתו.
 •  עדכון וסריקת חוזים והתקשרויות חתומות.
 • אישור אבני דרך לתשלום לאנשי המקצוע המעורבים בפרויקט.
 • עדכון רציף של ממשק ניהול האינטרנטי.
 • ניהול ישיבות עדכון שוטפות עם הלקוח.
תפריט